Starostwo Powiatowe w Rybniku

Rada Powiatu

Skład Rady

 1. Jan Tokarz - Przewodniczący Rady Powiatu
 2. Izabella Krasowska - Salamon - Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu
 3. Andrzej Kiełkowski - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

Pozostali radni:

 1. Eugeniusz Adamiec
 2. Jerzy Brząkalik
 3. Paweł Bugdol
 4. Jacek Czogalla
 5. Zbigniew Goworowski
 6. Jan Jochem
 7. Mariusz Kaszek
 8. Krzysztof Kluczniok
 9. Alojzy Klasik
 10. Franciszek Mazur
 11. Damian Mrowiec
 12. Katarzyna Smyczek
 13. Romuald Stencel
 14. Urszula Wiśniewska
 15. Jacek Wowra
 16. Piotr Zniszczoł

Rada Powiatu

 1. Rada powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu, z zastrzeżeniem przepisów o referendum powiatowym.
 2. Kadencja rady trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów.
 3. Radni wybierani są w wyborach bezpośrednich.
 4. W skład rady powiatu wchodzą radni w liczbie piętnastu w powiatach liczących do 40.000 mieszkańców oraz po dwóch na każde kolejne rozpoczęte 20.000 mieszkańców, ale nie więcej niż dwudziestu dziewięciu radnych.
 5. Rada Powiatu Rybnickiego liczy 19 radnych.

V kadencja 2014 - 2018

 1. Jan Tokarz - Przewodniczący Rady Powiatu
 2. Izabella Krasowska-Salamon - Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu
 3. Wincenty Klyta - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

Pozostali radni:

 1. Eugeniusz Adamiec
 2. Jerzy Brząkalik
 3. Michał Cichoń
 4. Jacek Czogalla
 5. Halina Karwot
 6. Mariusz Kaszek
 7. Danuta Kaszyca
 8. Franciszek Mazur
 9. Damian Mrowiec
 10. Łukasz Norek
 11. Andrzej Paulus
 12. Arnold Powalla
 13. Marek Profaska
 14. Cezary Rajca
 15. Grzegorz Wojaczek
 16. Irena Woźnica

Komisja Drogownictwa, Transportu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

 1. Romuald Stencel - przewodniczący
 2. Jan Jochem - członek
 3. Andrzej Kiełkowski - członek
 4. Izabella Krasowska - Salamon - członek
 5. Krzysztof Kluczniok - członek
 6. Jan Tokarz - członek
 7. Urszula Wiśniewska - członek
 8. Jacek Wowra - członek
 9. Piotr Zniszczoł - członek

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi