Starostwo Powiatowe w Rybniku

Komunikaty, ogłoszenia, obwieszczenia

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.7.2017)

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Przedsiębiorstwa Energetycznego „Megawat” Sp. z o. o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na likwidację wyłączonych z eksploatacji czterech studni S-1, S-2, S-4 i S-5 w ramach ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w Bełku (Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny),

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.54.2016)

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Świerklany, reprezentowanej przez Pana Marcina Krzysteczko z firmy INSTAL-SANIT Marcin Krzysteczko z siedzibą przy ul. Gliwickiej 2, 44-177 Paniówki, upoważnionego pełnomocnictwem z dnia 06.06.2016 r., w ramach inwestycji „Budowa parku rekreacyjno-wypoczynkowego w Jankowicach przy ul. Równoległej”, na:

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.4.2017)

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek pełnomocnika Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z siedzibą przy ul. Parkowej 9, 44- 230 Czerwionka-Leszczyny, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:
1. pobór wody podziemnej w ilości Qhmax= 1,7 m3/h, Qśrdob= 12,0 m3/d,
Qmax rok= 1 300 m3/rok, z ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych,

Czytaj więcej...

Zarzad Powiatu w Rybniku ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora

ZARZĄD POWIATU W RYBNIKU
OGŁASZA KONKURS
NA STANOWISKO DYREKTORA:

  • Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Czerwionce -Leszczynach
  • Zespołu Szkół w Czerwionce - Leszczynach

z siedzibą: 44-230 Czerwionka – Leszczyny, ul. 3 Maja 42

Treść w załączeniu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.43.2016)

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla firmy „Krokus” Sp. z o. o. z siedzibą w miejscowości Swadzim przy ul. Św. Mikołaja, poczta Tarnowo Podgórne 62-080, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Tomasza Holona z firmy STUDIO-PROJEKT, ul. Sikorskiego 29,43-400 Cieszyn, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 13.01.2017 r., na:

szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.51.2016)

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy
z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na:

szczególne korzystanie z wód tj.

1. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z dachów dwóch budynków mieszkalnych

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.19.2017)

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy
z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Miasta Rybnik z siedzibą przy ul. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Dariusza Stelmach z firmy DMK Inżynieria Sp. z o.o., upoważnionego pełnomocnictwem Nr Or.077.360.2016 z dnia 09.06.2016 r., przez Prezydenta Miasta Rybnik, w ramach inwestycji: „Wykonanie projektu zamiennego przebudowy ul. Podmiejskiej” (Etap I, od km 0+693 do km 1+354 drogi),

Czytaj więcej...

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi