pt"> pt"> pt"> pt">ead> pt"> div classnk rtyl clear: 5"pl-pl"> er classnkl"> er"pl-ead> div classnk rapes"pl-ead>ead> div classnkobject651535103ocridivpl-pdiv classnkobject1901452615ocridivpl-l-ead>ead>ead> idivpl-l-

/> e"pl-ead> a heet" h">j BIP Storostwa Powtowego w Re ersl-pdiv classnk/attu-ypera2ocr4&am a4ey 2" hik.pl/o-biuletynie/pomoc-techniclassnk rel="se/> hod=tpP Sscr div classnk rel="scr jtle="... p/> classnkirch-101">pa heet" h">j BItp/> classnkirch-131 a4eyveteeepe v do">pa classnk a4eyvet heet" hik.pl/o-biul">O .pl/o-biulp/> classnkirch-132ocra heet" hik.pl/o-biule"/ptrukcja-obsrc="">I/ptrukcja obsłc="p/> classnkirch-133ocra heet" hik.pl/o-biuleredakcja">Redakcjap/> classnkirch-134 curv do a4eyvet>pa classnk a4eyvet heet" hik.pl/o-biuletynie/pomoc-technPomoc technias</ai>p/ul>p/ai>p/> classnkirch-209ocra heet" h kcr/c tech-skrzynka-podawczhn<E kcr/c tech Skrzynkarosdawczh</as</ai>p/> classnkirch-281">pa heet" hwybory-samorzary(e-2014">Wybory Samorząry(e 2014</as</ai>p/> classnkirch-197">pa heet" hel="iwum">Al="iwumnias</ai>p/ul> l-ead> /navpl-pdiv classnktayout-wrapper"pl-ead>>>>>>>>>>>>>pdiv classnkator" c-tayout"pl-ead>>>>>>>>>>>>>>>>>pdiv classnkator" c-tayout-row"pl-ead>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>pdiv classnktayout-cellrator" c"pl-pBIticle classnkpP Sscpdiv classnkpP Sator" c clear: 5"p-pdiv classnkbr"> crumbs"p-pspan classnk rewHeret>Jeinsś tutaj: rippan>pa heet" h" classnkpathway">Homl</as <imgscript src="/media/stype=shelrow.pngk alconse/c> a heet" hik.pl/o-biul" classnkpathway">O .pl/o-biul</as<idivph</divp</aIticle>pBIticle classnkpP Se/>sspe=sscpdiv classnkpP Sator" c clear: 5"p-pdiv id=tmedia/-/>sspe=-ator)iner"ph</divp</divp</aIticle>pdiv classnkirch-ppe=" irchscope irchicon" href="hschema.org/AIticle">paIticle classnkpP S">ph2 classnkpP Sl"> er"p a heet" hik.pl/o-biuletynie/pomoc-techn<title>Pomoc technias</h2cpdiv classnkpP S/> datal"> er"p div classnkpP Sl"> erosofse/> data-osofsscpspan classnkpP Sdateosoft><timeteatetime="2012-11-15T15:04:31+01:00" irchprop="eateCr">tek">UStorzono: 15 mentopad 2012niczme>pippan> | pspan classnkpP Sdateosoft><timeteatetime="2012-11-15T15:04:31+01:00" irchprop="eateModifiek">Postkiiono: 15 mentopad 2012niczme>pippan> | pspan classnkpP Sdateosoft><timeteatetime="2012-11-15T15:04:31+01:00" irchprop="eatemacji rtk">Opacjikowano: 15 mentopad 2012niczme>pippan> | pspan classnkpP Sau horosof"p a heet" hck.pl/compator)cmpator)cmp1" irchprop="url">Miłosz Splsśniałynias</ppan> | pa heet" hik.pl/o-biuletynie/pomoc-tech?tf="=ck.pl/comid=13print=1id=13ppe=nk arch" tDrukuj" oncnock="Query(.atio t.i.heet,'Que2',' Sat snno,js/mbarnno,pt"olmbars=yes,arch"barnno,attubarnno,r/fonable=yes,Qudth=640,heame==480,directoroesnno,lo"applinno'); <lturnixed":;search"nofollow"p imgscript rchp"/tempbates/bip_spr_1_7type=shmedia/sprintButt/fapngk alconPrintt /s</as | pa heet" hck.pl/comp()ilto/?tf="=ck.pl/comid=13rchp"/te=bates/bip_spr_1_id=13/> =5e82385f3723b91eae23236d80a5ddf5cc184fa2o arch" tE-()il" oncnock="Query(.atio t.i.heet,'Que2','Qudth=400,heame==350,attubarnyes,r/fonable=yes'); <lturnixed":;search"nofollow"p imgscript rchp"/tempbates/bip_spr_1_7type=shmedia/se()ilButt/fapngk alconE()il" /s</as | p/> irchprop="intera4ey 2Countt ator" c="UserPpe=Visits:4255" /sOdsłony: 4255</divp</divp<div classnkpP Sator" c clear: 5"p<div classnkaIticle"p<p>Trsśćtowprzygotowaniu.</p>>pdiv classnkts/js/attacCtor)iner"ph-pdiv classnkts/js/attacLent" id=tts/js/attacLent_mediator" c_default_45ocridivp h</divp</divp</divp<div classnkpP Sfooterosofse/> data-osofsscpspan classnkpP S"apegoryosof"pKapegoria: pspan classnkpP S-/> data-"apegory- v do" irchprop="genret>ROOT</ppan> / pspan classnkpP S-/> data-"apegory-<met"p a heet" hik.pl/o-biul" irchprop="genret>O tent="Biul</as<ippan>pippan>pidivp</aIticle>pidivpl-l-l-ead>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>pidivpl->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>pdiv classnktayout-cellrs_1_bar1"pl-pdiv classnkvattublo"k clear: 5"p<div classnkvattublo"kl"> er"p h3 classnkS">Mtturosdmiotowl</h3p</divp<div classnkvattublo"kator" c"s<ul classnkvattu">p/> classnkirch-153teeepe v do">pa heet" hostwo -ostwocki">Poip, pego wcki</as<ul>p/> classnkirch-155teeepe v do">pa heet" hostwo -ostwockihwykaz-gmin"pWykaz gmin</as<ul>p/> classnkirch-202ocra heet" hostwo -ostwockihwykaz-gmin/czeriionka-leszczyny">Czeriionka-Leszczyny</as</ai>p/> classnkirch-203ocra heet" hostwo -ostwockihwykaz-gmin/gaszstwcet>Gaszstwce</as</ai>p/> classnkirch-204ocra heet" hostwo -ostwockihwykaz-gmin/jejkstwcet>Jejkstwce</as</ai>p/> classnkirch-205ocra heet" hostwo -ostwockihwykaz-gmin/lyski">Lyski</as</ai>p/> classnkirch-206ocra heet" hostwo -ostwockihwykaz-gmin/swierklany">Świerklany</as</ai>p/ul>p/ai>p/> classnkirch-156ocra heet" hostwo -ostwockihorgany-ostwo u">Organy</as</ai>p/> classnkirch-157">pa heet" hostwo -ostwockihflaga-o-herb">Flaga i herb</as</ai>p/> classnkirch-154ocra heet" hostwo -ostwockihmapa-potwo u">Mapa</as</ai>p/ul>p/ai>p/> classnkirch-158teeepe v do">pa heet" hr da-potwo u">R darostwa R</as<ul>p/> classnkirch-161">pa heet" hr da-potwo u/sesje-r dy">Sesje</as</ai>p/> classnkirch-162ocra heet" hr da-potwo u/postzediul-k> encje">Postzediul k> encje</as</ai>p/> classnkirch-168ocra heet" hr da-potwo u/oswi> czenia-()jatkstet>Oświ> czenia ()jątkste</as</ai>p/ul>p/ai>p/> classnkirch-163teeepe v do">pa heet" hzarzar-potwo u">Zarząrrostwa R</as<ul>p/> classnkirch-166ocra heet" hzarzar-potwo u/postzediul-k> encje">Postzediul k> encje</as</ai>p/> classnkirch-167">pa heet" hzarzar-potwo u/oswi> czenia-()jatkstet>Oświ> czenia ()jątkste</as</ai>p/> classnkirch-329ocra heet" hzarzar-potwo u/obecna-k> encjhn<Obecna k> encja</as</ai>p/ul>p/ai>p/> classnkirch-171teeepe v do">pa heet" hw.bip.sta-potwo stet>j BIP Storostwa Pow</as<ul>p/> classnkirch-172ocra heet" hw.bip.sta-potwo ste/kierowwocstar>Kierowwocsta</as</ai>p/> classnkirch-186ocra heet" hw.bip.sta-potwo ste/ptrukturat>j ruktura</as</ai>p/> classnkirch-173ocra heet" hw.bip.sta-potwo ste/podw.bwy-otki e"pPodw.bwyystkine</as</ai>p/> classnkirch-174ocra heet" hw.bip.sta-potwo ste/oswi> czenia-()jatkstet>Oświ> czenia ()jątkste</as</ai>p/ul>p/ai>p/> classnkirch-187teeepe v do">pa heet" hjedio="Ws-organonacyj e"pJedio="Ws organonacyj e</as<ul>p/> classnkirch-264ocra heet" hjedio="Ws-organonacyj e/oswi> czenia-()jatkstet>Oświ> czenia ()jątkste</as</ai>p/ul>p/ai>p/> classnkirch-188ocra heet" hinspekcje-o-ptraze">I/ppekcje i j raże</as</ai>p/ul>p/divp</divp<div classnkblo"k clear: 5"p<div classnkblo"kl"> er"p h3 classnkS">Aktualności</h3p</divp<div classnkblo"kator" c"s<ul classnk"/temtnews"p- p/> irchscope irchicon" href="hschema.org/AIticle">r <a heet" hakty-otki e/uchwaly-zarzaru-potwo u/k> encja-v/5236-uchwala-nr-429-lxiii-17-zarzaru-potwo u-w-ostwoku-z-dnia-22-czerica-2017-r-w-sstkiie-udzielenia-dotInfo-w-celu-dofinansowania- ra/pportu-do-miejsca-uiulszkodliiienia-()teroalow-zawier)jacych-azbent" itchprop="url"> [0]pspan itchprop="<met"p [0])Uchwała Nr 429/LXIII/17 Zarząrurostwo utowego w R z dnia 22 czerica 2017 r.towsstkiie udzielenia dotInfotowcelu dofinansowania ra/pportu do miejsca uiulszkodliiienia ()teroałów zawier)jących azbent[0]pippan>r </asr iai>- p/> irchscope irchicon" href="hschema.org/AIticle">r <a heet" hakty-otki e/uchwaly-zarzaru-potwo u/k> encja-v/5235-uchwala-nr-428-lxiii-17-zarzaru-potwo u-w-ostwoku-z-dnia-22-czerica-2017-r-w-sstkiie-udzielenia-dotInfo-w-celu-dofinansowania- ra/pportu-do-miejsca-uiulszkodliiienia-()teroalow-zawier)jacych-azbent" itchprop="url"> [0]pspan itchprop="<met"p [0])Uchwała Nr 428/LXIII/17 Zarząrurostwo utowego w R z dnia 22 czerica 2017 r.towsstkiie udzielenia dotInfotowcelu dofinansowania ra/pportu do miejsca uiulszkodliiienia ()teroałów zawier)jących azbent[0]pippan>r </asr iai>- p/> irchscope irchicon" href="hschema.org/AIticle">r <a heet" hakty-otki e/uchwaly-zarzaru-potwo u/k> encja-v/5234-uchwala-nr-427-lxiii-17-zarzaru-potwo u-w-ostwoku-z-dnia-22-czerica-2017-r-w-sstkiie-udzielenia-dotInfo-w-celu-dofinansowania- ra/pportu-do-miejsca-uiulszkodliiienia-()teroalow-zawier)jacych-azbent" itchprop="url"> [0]pspan itchprop="<met"p [0])Uchwała Nr 427/LXIII/17 Zarząrurostwo utowego w R z dnia 22 czerica 2017 r.towsstkiie udzielenia dotInfotowcelu dofinansowania ra/pportu do miejsca uiulszkodliiienia ()teroałów zawier)jących azbent[0]pippan>r </asr iai>- p/> irchscope irchicon" href="hschema.org/AIticle">r <a heet" hakty-otki e/uchwaly-zarzaru-potwo u/k> encja-v/5233-uchwala-nr-426-lxiii-17-zarzaru-potwo u-w-ostwoku-z-dnia-22-czerica-2017-r-w-sstkiie-udzielenia-dyrektorowi-z/fpllu-szkol-w-czeriionce-leszczynach-wolo-w-sstkiach-()jatksty="seitchprop="url"> [0]pspan itchprop="<met"p [0])Uchwała Nr 426/LXIII/17 Zarząrurostwo utowego w R z dnia 22 czerica 2017 r.towsstkiie udzielenia Dyrektorowi Z/fplłu SzkółtowCzeriionce- Leszczynach wolotowsstkiach ()jątksty="[0]pippan>r </asr iai>- p/> irchscope irchicon" href="hschema.org/AIticle">r <a heet" hakty-otki e/uchwaly-zarzaru-potwo u/k> encja-v/5232-uchwala-nr-425-lxiii-17-zarzaru-potwo u-w-ostwoku-z-dnia-22-czerica-2017-r-w-sstkiie-potwerzenia-w.bnotwska-dyrektora-z/fpllu-szkol-w-czeriionce-leszczynachseitchprop="url"> [0]pspan itchprop="<met"p [0])Uchwała Nr 425/LXIII/17 Zarząrurostwo utowego w R z dnia 22 czerica 2017 r.towsstkiie potwerzeniaatownotwska Dyrektora Z/fplłu SzkółtowCzeriionce- Leszczynach[0]pippan>r </asr iai>- p/> irchscope irchicon" href="hschema.org/AIticle">r <a heet" hakty-otki e/uchwaly-zarzaru-potwo u/k> encja-v/5231-uchwala-nr-424-lxiii-17-zarzaru-potwo u-w-ostwoku-z-dnia-22-czerica-2017-r-w-sstkiie-zmiany-olanu-wydatkst-budzetu-potwo u-na-2017-rseitchprop="url"> [0]pspan itchprop="<met"p [0])Uchwała Nr 424/LXIII/17 Zarząrurostwo utowego w R z dnia 22 czerica 2017 r.towsstkiie zmiany olanu wydatków budżeturostwo utna 2017 r.t[0]pippan>r </asr iai>-p/ul>p/divp</divpl-l-l-l->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>pidivpl->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>pdiv classnktayout-cellrs_1_bar2"pl-pdiv classnkvattublo"k clear: 5"p<div classnkvattublo"kl"> er"p h3 classnkS">Mtturstzedmiotowl</h3p</divp<div classnkvattublo"kator" c"s<ul classnkvattu">p/> classnkirch-129ocra heet" hrejentry-er_1_ncje">Rejentry, er_1_ncje</as</ai>p/> classnkirch-207">pa heet" hdo="ep-do-ysten Info-pacji Publ">Do="ęp do ysten Info pacji Publ</as</ai>p/> classnkirch-123teeepe v do">pa heet" hfinanse-potwa u">Finanserostwa R</as<ul>p/> classnkirch-177teeepe v do">pa heet" hfinanse-potwa u/sstkiozdania">Sstkiozdania</as<ul>p/> classnkirch-181">pa heet" hfinanse-potwa u/sstkiozdania/rok-2008">Rok 2008</as</ai>p/> classnkirch-182ocra heet" hfinanse-potwa u/sstkiozdania/rok-2009">Rok 2009</as</ai>p/> classnkirch-183ocra heet" hfinanse-potwa u/sstkiozdania/rok-2010">Rok 2010</as</ai>p/> classnkirch-184ocra heet" hfinanse-potwa u/sstkiozdania/rok-2011">Rok 2011</as</ai>p/> classnkirch-185ocra heet" hfinanse-potwa u/sstkiozdania/rok-2012">Rok 2012</as</ai>p/> classnkirch-270ocra heet" hfinanse-potwa u/sstkiozdania/rok-2013">Rok 2013</as</ai>p/> classnkirch-271">pa heet" hfinanse-potwa u/sstkiozdania/rok-2014">Rok 2014</as</ai>p/> classnkirch-299ocra heet" hfinanse-potwa u/sstkiozdania/rok-2015">Rok 2015</as</ai>p/> classnkirch-326ocra heet" hfinanse-potwa u/sstkiozdania/rok-2016">Rok 2016</as</ai>p/> classnkirch-333ocra heet" hfinanse-potwa u/sstkiozdania/rok-2017">Rok 2017</as</ai>p/ul>p/ai>p/> classnkirch-178ocra heet" hfinanse-potwa u/opiiul-rio">Opiiul RIO</as</ai>p/> classnkirch-248ocra heet" hfinanse-potwa u/mienie">Mienie</as</ai>p/ul>p/ai>p/> classnkirch-121teeepe v do">pa heet" hkomuiukaty-ogloszenia-obwulszczenia">Komuiukaty, obwulszczenia</as<ul>p/> classnkirch-213">pa heet" hkomuiukaty-ogloszenia-obwulszczenia/ochroch-srodotwska">Ochroch Środotwska</as</ai>p/> classnkirch-225ocra heet" hkomuiukaty-ogloszenia-obwulszczenia/gospodarka-nieruchomosciami">Gospodarka Nieruchomościami</as</ai>p/> classnkirch-228ocra heet" hkomuiukaty-ogloszenia-obwulszczenia/oswi>ta">Oświ>ta</as</ai>p/> classnkirch-267teeepe v do">pa heet" hkomuiukaty-ogloszenia-obwulszczenia/geodezjhn<Geodezjh</as<ul>p/> classnkirch-268ocra heet" hkomuiukaty-ogloszenia-obwulszczenia/geodezjh/dla-geodetow"pDla geodetów</as</ai>p/> classnkirch-280ocra heet" hkomuiukaty-ogloszenia-obwulszczenia/geodezjh/z/fpll-uzgadniania-dok = doInfo-projektowej-zud">Z/fpółtUzgadniania Dok = doInfo Projektowej (ZUD)</as</ai>p/ul>p/ai>p/> classnkirch-319ocra heet" hkomuiukaty-ogloszenia-obwulszczenia/el="itektury-budowwocsta-o-inwentynfo">Al="itektury, Budowwocsta i Inwentynfo</as</ai>p/> classnkirch-323">pa heet" hkomuiukaty-ogloszenia-obwulszczenia/koronerzy-ostwo u-ostwockiegar>Koronerzyrostwo utego wckiega</as</ai>p/> classnkirch-324ocra heet" hkomuiukaty-ogloszenia-obwulszczenia/punkty-nieodp"/tubl-tyniey-otki el">Punkty nieodpłatubl tynieyystkinel</as</ai>p/> classnkirch-328ocra heet" hkomuiukaty-ogloszenia-obwulszczenia/stowarzyszeniat>j owarzyszenia</as</ai>p/ul>p/ai>p/> classnkirch-120ocra heet" hysten Infe-podw.bwstet>letyn Infe podw.bwste</as</ai>p/> classnkirch-122 eeepe v do">pa heet" hakty-otki e">Aktyystkine</as<ul>p/> classnkirch-331">pa heet" hakty-otki e/obwulszczenie-r dy-ostwo un<Obwulszczenia R dyrostwa R</as</ai>p/> classnkirch-141teeepe v do">pa heet" hakty-otki e/zarzarzenia-w.bip.sy">Zarząrzenia j BIP Sy</as<ul>p/> classnkirch-332ocra heet" hakty-otki e/zarzarzenia-w.bip.sy/rok-2017">Rok 2017</as</ai>p/> classnkirch-325ocra heet" hakty-otki e/zarzarzenia-w.bip.sy/rok-2016">Rok 2016</as</ai>p/> classnkirch-298ocra heet" hakty-otki e/zarzarzenia-w.bip.sy/rok-2015">Rok 2015</as</ai>p/> classnkirch-269ocra heet" hakty-otki e/zarzarzenia-w.bip.sy/rok-2014">Rok 2014</as</ai>p/> classnkirch-217">ra heet" hakty-otki e/zarzarzenia-w.bip.sy/rok-2013">Rok 2013</as</ai>p/> classnkirch-215ocra heet" hakty-otki e/zarzarzenia-w.bip.sy/rok-2012">Rok 2012</as</ai>p/> classnkirch-216">ra heet" hakty-otki e/zarzarzenia-w.bip.sy/rok-2011">Rok 2011</as</ai>p/> classnkirch-223">pa heet" hakty-otki e/zarzarzenia-w.bip.sy/rok-2010">Rok 2010</as</ai>p/> classnkirch-224ocra heet" hakty-otki e/zarzarzenia-w.bip.sy/rok-2009">Rok 2009</as</ai>p/ul>p/ai>p/> classnkirch-136">ra heet" href="hisap.sejm.govrybn" .biget="_blank"pDzieniuki Uw.bw</as</ai>p/> classnkirch-137">ra heet" href="http:dzieniukiutzedste.govrybn" .biget="_blank"pDzieniuki Urzędste</as</ai>p/> classnkirch-138ocra heet" hakty-otki e/otkio-miejscstet>Ptkio miejscste</as</ai>p/> classnkirch-139teeepe v do">pa heet" hakty-otki e/uchwaly-r dy-ostwo un<Uchwały R dyrostwa R</as<ul>p/> classnkirch-287">ra heet" hakty-otki e/uchwaly-r dy-ostwo u/k> encja-v"pKa encja V</as</ai>p/> classnkirch-208">ra heet" hakty-otki e/uchwaly-r dy-ostwo u/k> encja-iv"pKa encja IV</as</ai>p/> classnkirch-214">ra heet" hakty-otki e/uchwaly-r dy-ostwo u/k> encja-iii"pKa encja III</as</ai>p/> classnkirch-254ocra heet" hakty-otki e/uchwaly-r dy-ostwo u/k> encja-ii"pKa encja II</as</ai>p/> classnkirch-265ocra heet" hakty-otki e/uchwaly-r dy-ostwo u/k> encja-i"pKa encja I</as</ai>p/ul>p/ai>p/> classnkirch-140teeepe v do">pa heet" hakty-otki e/uchwaly-zarzaru-potwo un<Uchwały Zarząrurostwo u</as<ul>p/> classnkirch-288">ra heet" hakty-otki e/uchwaly-zarzaru-potwo u/k> encja-v"pKa encja V</as</ai>p/> classnkirch-210">ra heet" hakty-otki e/uchwaly-zarzaru-potwo u/k> encja-iv"pKa encja IV</as</ai>p/> classnkirch-247">ra heet" hakty-otki e/uchwaly-zarzaru-potwo u/k> encja-iii"pKa encja III</as</ai>p/> classnkirch-255ocra heet" hakty-otki e/uchwaly-zarzaru-potwo u/k> encja-ii"pKa encja II</as</ai>p/> classnkirch-266">ra heet" hakty-otki e/uchwaly-zarzaru-potwo u/k> encja-i"pKa encja I</as</ai>p/ul>p/ai>p/ul>p/ai>p/> classnkirch-124teeepe v do">pa heet" hzamotwenia-pacji Pub">Zamówienia pacji Pub</as<ul>p/> classnkirch-125ocra heet" hzamotwenia-pacji Pub/pP Sepowania-zakonczo e"pPo="ępowania zakończo e</as</ai>p/ul>p/ai>p/> classnkirch-126teeepe v do">pa heet" hotkca-w-utzedzie">Ptkca w urzędzul</as<ul>p/> classnkirch-127">pa heet" hotkca-w-utzedzie/pP Sepowania-zakonczo e"pPo="ępowania zakończo e</as</ai>p/> classnkirch-176ocra heet" hotkca-w-utzedzie/praktyki-o-ptaze">Praktyki i ptaże</as</ai>p/ul>p/ai>p/> classnkirch-128ocra heet" hkorcr/ce-zei etrPub">Korcr/ce zei ętrPub</as</ai>p/> classnkirch-130ocra heet" hysten Infe-nieudo="epnio e"pletyn Infe nieudo="ępnio e</as</ai>p/> classnkirch-135teeepe v do">pa heet" hskbigi-o-wwooski">Skbigi, wwooski i petynfl</as<ul>p/> classnkirch-321">pa heet" hskbigi-o-wwooskihskbigi-wwooski">Skbigi, wwooski</as</ai>p/> classnkirch-322ocra heet" hwkbigi-o-wwooskihpetynfl">Petynfl</as</ai>p/ul>p/ai>p/> classnkirch-327">pa heet" hdzialalnosc-lobbingowa"pDziałalność lobbingowa</as</ai>p/> classnkirch-320ocra heet" he-utzad">E-Urząd</as</ai>p/ul>p/divp</divp<div classnkblo"k clear: 5"p<div classnkblo"kl"> er"p h3 classnkS">Przydatub /> i</h3p</divp<div classnkblo"kator" c"s<ul classnkweb/> s"p- p/>p- pa heet" hck.pl/compweb/> s/?task=web/> .goid=13"appd=6:un"apegorisedid=13/?It:ekoportalsearch"nofollow"pEkoportal</as<pp imgscript type=shMini="er.staSrod.jpgk alconLogorstzedw.bwi)jące związek wodyt="bipetrPe i zieleni" Qudth="200" rel==t()igin: 10px; float: left;o arch" tMini="er.sta Środotwska - logo" bor er="0" /sPortal udo="ępni)jący ysten Infe a środotwsku.</p>(2309 Odsłony) <//>p- p/>p- pa heet" hck.pl/compweb/> s/?task=web/> .goid=13"appd=6:un"apegorisedid=13/?I2:media/-/onitorongu-jakosci-potwetrPasearch"nofollow"pSedia/ /onitorongu jakości="bipetrPa</as<pp imgscript type=shbanner./logo.smallapngk alconlogo.small" Qudth="80" heame=="80" rel==t()igin: 10px; float: left;o /pSedia/ /onitorongu jakości="bipetrPa</p>(888 Odsłony) <//>p- p/ul>p/divp</divpl-l->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>pidivpl->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>pidivpl->>>>>>>>>>>>>>>>pidivpl->>>>>>>>>>>>pidivpl-<div classnkator" c-tayout"p<div classnkator" c-tayout-row"ppdiv classnktayout-cellrtayout-s_1_bar-bg" rel==tQudth: 100%;"p<div classnkblo"k clear: 5"p<div classnkblo"kl"> er"p h3 classnkS">letyn Infa dla osób niesłyszących i niedo=łyszących.</h3p</divp<div classnkblo"kator" c"s<div classnkaustom" p- ppcra heet" hik.pl/o-biuletynie/pomoc-tech/2-inne/283-ysten Infa-dla-osob-nieslyszacych-i-niedo=lyszacych"p imgscript type=shgluchoniemi.jpgk alcongluchoniemi" Qudth="80" heame=="82" /s</as</p>p/divp</divp</divp</divp</divp</divpl-<footer classnkfooter"pl-ead> !-- begin io="el= -- <h<div classnkio="el="pl-p!-- begin io="el= ator" c -- <hh-pdiv classnkaustom" p- pp rel==ttype-align: name=;"p<a heet" hlogowani="pLogowani=</as | pa heet" hck.pl/compxmaph"tex/1?view="tex">Mapa rrony</as</ppl-pp rel==ttype-align: name=;"pCopyname= © 2011. AllrRame=" Reserved.</p>l-pp rel==ttype-align: name=;"pj BIP Storostwa Powtowego w R</p>p/divp-p!-- end io="el= ator" c -- <h</divpl-<!-- end io="el= -- <h</footerpl-l->>>>pidivpl->>>>pp classnkppe=-footer"pl-ead>>>>>pspan idnkfootnote-/> s"pDesigned byaj BIP Storostwa Powtowego w R.pippan>l->>>>pip>l-p/divpl-l-<h<div idnkpanelm_ooWsz_dol" classnkpanelm_ooWsz"s<div classnker/fc"p h4pletyn Infe orslikach _ooWsz</h4p<p>Ta rrona używarslików CooWszo. Dbipedz się Quęcej orcelu ich używania i /ożliwości=zmiany uw.bwień CooWszo owprzeglądarce. pa heet" hik.pl/o-biuletynie/pomoc-tech?/?It792">Czytaj Quęcej...</as</p>p/divp<inpshoicon" butt/f" id=tukryjip);lue tZamknij" oncnock="ystem_ooWsz();"/s</divp</bodyc<h<h"tex>