Starostwo Powiatowe w Rybniku

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Uchwała Nr 4200/IV/236/2015

Uchwała Nr 4200/IV/236/2015 z dnia 26 listopada 2015 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opiniii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok Powiatu Rybnickiego.

Uchwała Nr 4200/IV/235/2015

Uchwała Nr 4200/IV/235/2015 z dnia 26 listopada 2015 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opiniii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Rybniku projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2019

Uchwała Nr 4200/IV/234/2015

Uchwała Nr 4200/IV/234/2015 z dnia 26 listopada 2015 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opiniii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Rybniku projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

Uchwała Nr 4200/IV/178/2015

Uchwała nr 4200/IV/178/2015 z dnia 11 sierpnia 2015 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Rybnickiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku

Uchwała Nr 4200//IV/5/2015

Uchwała nr 4200/IV/5/2015 z dnia 8 stycznia 2015 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 1.870.089zł, przedstawionego w uchwale budżetowej na 2015 rok Powiatu Rybnickiego

Uchwała Nr 4100/IV/204/2014

Uchwała nr 4100/IV/204/2014 z dnia 20 listopada 2014 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Rybniku projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2018

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi