Starostwo Powiatowe w Rybniku

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Uchwała Nr 4100/V/150/2007

Uchwała Nr 4100/V/150/2007 z dnia 3 grudnia 2007 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 341.679 zł przedstawionego w projekcie budżetu na 2008 rok Powiatu Rybnickiego.

Czytaj więcej...

Uchwała nr 4100/V/149/2007

Uchwała nr 4100/V/149/2007 z dnia 3 grudnia 2007 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Rybnickiego projekcie budżetu na 2008 roku wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.

Czytaj więcej...

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi