Starostwo Powiatowe w Rybniku

E-Urząd

E-Urząd

Informacja o warunkach otrzymania certyfikatu CC-SEKAP

Jeżeli jeszcze nie posiadacie Państwo certyfikatu CC SEKAP, należy udać się z dowodem osobistym oraz nośnikiem danych (PenDrive) do Urzędu Miasta w Rybniku przy ul. Bolesława Chrobrego 2, w celu jego bezpłatnego uzyskania.

Osoba (subskrybent), która chce otrzymać certyfikat niekwalifikowany CC-SEKAP, może go uzyskać na kilka sposobów opisanych poniżej:

1.

Należy udać się do jednego z urzędów rejestracji, których lista znajduje się na stronie cc.sekap.pl w dziale repozytorium, z pendrive lub kartą oraz dowodem potwierdzającym tożsamość.

Inspektor ds. Rejestracji na miejscu zweryfikuje dane osobowe, wydrukuje do podpisania umowę i wniosek oraz utworzy plik z certyfikatem i parą kluczy kryptograficznych, który następnie nagra na pendrive lub kartę.

LUB

2.

Subskrybent rejestruje się na stronie cc.sekap.pl, dostaje na podany e-mail link aktywacyjny, a następnie składa elektronicznie wniosek o certyfikat do wybranego urzędu rejestracji.

W następnej kolejności należy udać się do wybranego urzędu rejestracji, aby potwierdzić swoją tożsamość oraz podpisać umowę i wniosek. Inspektor wystawia certyfikat i parę kluczy na karcie lub w postaci pliku do nagrania na pendrive subskrybenta.

LUB

3.

Subskrybent rejestruje się na stronie cc.sekap.pl, dostaje na podany e-mail link aktywacyjny, a następnie składa elektronicznie wniosek o certyfikat do wybranego urzędu rejestracji.

Do wniosku zostają dołączone dane w formacie PKCS#10. Dane te można utworzyć przy pomocy elementu ActiveX uruchamianego w przeglądarce. Przeglądarka powinna posiadać możliwość uruchomienia podpisanych ActiveX. Dzięki temu można utworzyć klucz prywatny na komputerze subskrybenta na dowolnej zainstalowanej karcie lub w wewnętrznym magazynie kluczy i certyfikatów.

Następnie należy udać się do wybranego urzędu rejestracji, aby potwierdzić swoją tożsamość oraz podpisać umowę i wniosek.

Jeśli do wniosku zostały dołączone dane w formacie PKCS#10, to wystawiony jest tylko certyfikat i wtedy obywatel musi pobrać certyfikat ze swojego komputera. Jeśli para kluczy była utworzona w wewnętrznym magazynie kluczy, to aby można było jej używać do podpisywania dokumentów na stronie www.sekap.pl, należy wyeksportować certyfikat do pliku PKCS#12 z zaznaczeniem opcji eksportu klucza prywatnego.

 

Do urzędu rejestracji należy zgłosić się z jednym z dokumentów potwierdzającym tożsamość osoby ubiegającej się o certyfikat tj. dowodem tożsamości, paszportem lub prawem jazdy wydanym po 01.07.1999 r.

Dopuszczalne karty obsługiwane w urzędach rejestracji:

  • wydawane przez kwalifikowane centra certyfikacji - taka karta zawiera część niekwalifikowaną, która jest niezależna od podpisu kwalifikowanego,
  • rybnicka elektroniczna karta miejska.

E-Urząd

sekap logo resize

E-usługi śwadczone przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie oraz ESP (elektroniczna skrzynka podawcza) znajdują się zarówno na platformie PEUP (SEKAP), jak również e-PUAP (Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji).

W celu skorzystania z usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Rybniku drogą elektroniczną, poprzez platformę PEUP, niezbędne jest posiadanie certyfikatu CC SEKAP bądź innego podpisu elektronicznego wystawionego przez jedno z polskich centrów certyfikacji. Równocześnie urząd wprowadził możliwość uwierzytelniania w trakcie korzystania z e-usług i załatwiania spraw poprzez posiadany profil zaufany platformy e-PUAP.

Jeżeli jeszcze nie posiadacie Państwo certyfikatu CC SEKAP, należy udać się z dowodem osobistym oraz nośnikiem danych (PenDrive) do Urzędu Miasta w Rybniku przy ul. Bolesława Chrobrego 2, w celu jego bezpłatnego uzyskania.

Czy posiadasz certyfikat CC-SEKAP lub podpis elektroniczny?

POSIADAM 

NIE POSIADAM

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi