POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW

Kontakt

PRZ

Adres:
3 Maja 31, pok. 207 Rybnik śląskie 44-200 Polska

Telefon: +48 324228300 wew.35

Faks: +48 324228658

Pobierz informację jako: Wizytówka

Formularz kontaktowy

Wyślij list. Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól oznaczonych gwiazdką *.

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

Powiatowy Rzecznik Konsumentów realizuje zdania Powiatu i Miasta w zakresie ochrony praw konsumentów.

Do podstawowych zadań Rzecznika należą działania w zakresie:

  1. zapewnienia bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów,
  2. składania wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
  3. występowania do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
  4. wytaczania powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie za zgodą konsumentów do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów,
  5. pełnienia funkcji oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów,
  6. przedstawiania sądowi w formie oświadczeń poglądów w sprawach dotyczących praw konsumentów objętych postępowaniem cywilnym,
  7. współdziałania z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu ochrony konkurencji konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,
  8. przedkładania delegaturze Urzędu ochrony konkurencji i konsumentów wniosków i sygnalizacji dotyczących problemów z zakresu ochrony konsumentów,
  9. przedkładania Staroście i miejscowej delegaturze Urzędu ochrony konkurencji i konsumentów rocznego sprawozdania z działalności za rok poprzedni,
  10. opracowania i wdrażania formuły edukacji konsumenckiej.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów przyjmuje strony*:

poniedziałek, wtorek, środa od 8,00 do 15,00
czwartek od 15,00 do 17,30

*po telefonicznym umówieniu się 324221065


Infolinia konsumencka (bezpłatna) 800 007 707
Inspekcja handlowa (porady konsumenckie) 32 3568116

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi