POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW

Kontakt

PRZ

Adres:
3 Maja 31, pok. 207 Rybnik śląskie 44-200 Polska

Telefon: +48 324228300 wew.35

Faks: +48 324228658

Pobierz informację jako: Wizytówka

Formularz kontaktowy

Wyślij list. Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól oznaczonych gwiazdką *.

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

Do realizacji tych zadań powołany został organ -  powiatowy rzecznik konsumentów, do którego zadań  należy :

1. Powiatowy Rzecznik Konsumenta realizuje zdania powiatu w zakresie ochrony praw konsumentów.

2. Do podstawowych zadań rzecznika konsumentów należy:

1) zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów,

2) składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego
w zakresie ochrony interesów konsumentów,

3) występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,

4) wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie za zgodą konsumentów do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów,

5) pełnienie funkcji oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów,

6) przedstawianie sądowi w formie oświadczeń poglądów w sprawach dotyczących praw konsumentów objętych postępowaniem cywilnym,

7) współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu ochrony konkurencji
i konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,

8) przedkładanie delegaturze Urzędu ochrony konkurencji i konsumentów wniosków
i sygnalizacji dotyczących problemów z zakresu ochrony konsumentów,

9) przedkładanie Staroście i miejscowej delegaturze Urzędu ochrony konkurencji i konsumentów rocznego sprawozdania z działalności za rok poprzedni,

10) opracowanie i wdrażanie formuły edukacji konsumenckiej.

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi