Starostwo Powiatowe w Rybniku

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.47.2017)

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy
z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 z późn. zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

przebudowę urządzenia wodnego tj. potoku Jordanek (administrowanego przez Gminno-Miejską Spółkę Wodną Czerwionka-Leszczyny, należącą do Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Czerwionce-Leszczynach), przez zarurowanie jego odcinka

biegnącego przez działkę Nr 912 (obręb 3 Dębieńsko Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny), stanowiącą własność Skarbu Państwa, wzdłuż północnej granicy działki Nr 193 (obręb 3 Dębieńsko), położonej przy ul. Borowej, stanowiącej własność inwestora, na łącznej długości L= 12,0 m, za pomocą rury PE o średnicy wewnętrznej Ø 500 mm, ułożonej w śladzie istniejącego rowu ze spadkiem min. 1,0 %, w celu zapewnienia dojazdu do działki Nr 193 od strony północnej tj. od ul. Malczyka.

Współrzędne geograficzne:
-początek zarurowanego odcinka: N 50° 09’ 52.59” E 18° 43’ 43.54”


-koniec zarurowanego odcinka: N 50° 09’ 52.38” E 18° 43’ 42.85”

W związku z powyższym informuje się o możliwości składania uwag i wniosków
w ww. sprawie, do czasu wydania pozwolenia wodnoprawnego, w Starostwie Powiatowym
w Rybniku, w pok. nr 221.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieData utworzeniaOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (pwp.OŚ.6341.47.2017.pdf)pwp.OŚ.6341.47.2017.pdf Małgorzata Zimnol48 kB412017-09-22 10:502017-09-22 10:50

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi