Starostwo Powiatowe w Rybniku

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.12.2017)

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie i retencjonowanie, pobór i odprowadzanie wód z istniejącego „stawu Lipnik”, położonego na działce Nr 290 (dawny Nr 8.314) obręb Szczejkowice (Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny), stanowiącej własność Skarbu Państwa w Zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Rybnik,

o następujących parametrach:

kategoria stawu: rekreacyjno- hodowlany,
pow. zalewu: 1,1737 ha,
średnia głębokość: 1,2 m,
objętość zalewu: 14 084,0 m3,
max rzędna lustra wody: 254,3 m n.p.m.

Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego obejmuje w szczególności:

1. piętrzenie wody i retencjonowania: w stawie do max wysokości 254,3 m n.p.m,

2. pobór i odprowadzanie wody:

2.2. pobór wody do zbiornika wodnego „staw Lipnik” ze źródła wody podziemnej, doprowadzanej do zbiornika za pomocą rowu „bez nazwy”: o długości 2m, głębokości 0,3m, szerokości dna 0,3m, nachyleniu skarp 1:1 oraz ze spadkiem 0,1%, w ilości:

na uzupełnienie ubytków:
Qmax = 86,4 m3/h, Qśr/d = 14 m3/d, Qmax/r = 5579,5 m3/rok.

Na potrzeby napełniania zbiornika wodnego (raz w roku):
Qmax = 86,4 m3/h, Qśr/d = 2073,6 m3/d, Qmax/r = 14084 m3/rok.

Współrzędne geograficzne urządzenia wodnego (zastawki): N: 50° 04’ 59,2”,
E: 18° 41’ 40,65

2.3. odprowadzanie wody ze „stawu Lipnik” do rowu „bez nazwy” za pomocą rury spustowej zainstalowanej na mnichu o średnicy Ø 120 mm oraz leżaka mnicha spustowego o średnicy Ø 300 mm
Qmax = 1152 m3/h, Qśr/d = 14100,3 m3/d, Qmax/r = 14165,5 m3/rok.

Współrzędne geograficzne zbiornika -stawu Lipnik: N 50° 04’ 58,13”
E 18° 41’ 32,95”
Współrzędne geograficzne urządzenia retencyjno-upustowego (mnicha): N 50° 04’ 56,92”
E 18° 41’ 37,95”
W związku z powyższym informuje się o możliwości składania uwag
i wniosków w w/w sprawie, do czasu wydania pozwolenia wodnoprawnego,
w Starostwie Powiatowym w Rybniku, w pok. nr 221.

 

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieData utworzeniaOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (pwp.OŚ.6341.12.2017.pdf)pwp.OŚ.6341.12.2017.pdf Małgorzata Zimnol64 kB562017-07-28 13:372017-07-28 13:37

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi