Starostwo Powiatowe w Rybniku

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.27.2017)

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla inwestora: Zarząd Dróg i Służby Komunalne z siedzibą ul. Polna 6, 44-238 Czerwionka-Leszczyny, reprezentowanego przez pełnomocnika, na:

1. Szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych z części jezdni ul. Kałuży

na terenie Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny w dzielnicy Dębieńsko, z powierzchni całkowitej drogi asfaltowej F=0,2320 ha w ilości całkowitej: Qhmax = 43,85 m3/h, Qśr/d = 5,08 m3/d, Qmax/r = 2552 m3/rok;, przyjmując natężenie deszczu miarodajnego I=58,35 l/(s·ha), przy czasie trwania 23 min, za pomocą wylotu brzegowego do potoku Jordanek, administrowanego przez Gminno-Miejską Spółkę Wodną Czerwionka-Leszczyny, należącą do Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Czerwionce-Leszczynach.

2. Wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu brzegowego z rur PP o średnicy Ø 300 mm zakończonego konstrukcją żelbetową wg KPED 02.16 pod kątem 60º do osi potoku Jordanek, zlokalizowanego na terenie działki o Nr 2866/260 (obręb Dębieńsko), stanowiącą własność osoby fizycznej, wraz wykonaniem umocnienia skarp i dna potoku Jordanek z zastosowaniem żelbetowych i betonowych elementów prefabrykowanych na długości 3,0 m powyżej i 3,0 m poniżej osi wylotu.

Współrzędne geograficzne lokalizacji projektowanego wylotu brzegowego w miejscu włączenia do potoku Jordanek:
N: 50° 10' 6.43'', E: 18° 41' 3.53'

Współrzędne geograficzne lokalizacji początku i końca zabezpieczenia potoku Jordanek przed i za wylotem:
N: 50° 10' 6.43'', E: 18° 41' 3.75''
N: 50° 10' 6.43'', E: 18° 41' 3.43'

W związku z powyższym informuje się o możliwości składania uwag i wniosków w wyżej wymienionej sprawie, do czasu wydania pozwolenia wodnoprawnego, w Starostwie Powiatowym w Rybniku, w pokoju numer 221.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieData utworzeniaOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (pwp.OŚ.6341.27.2017.pdf)pwp.OŚ.6341.27.2017.pdf Małgorzata Zimnol63 kB422017-07-17 11:292017-07-17 11:29

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi