Starostwo Powiatowe w Rybniku

Start

Akty prawne

Uchwała nr XLII/235/06 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Powiatu Rybnickiego z tytułu należności pieniężnych , do których nie stosuje się przepisów

...ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielaniaa innych ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych.

 

Tekst uchwały w załączniku.

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi