1. Rada powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu, z zastrzeżeniem przepisów o referendum powiatowym.
 2. Kadencja rady trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów.
 3. Radni wybierani są w wyborach bezpośrednich.
 4. W skład rady powiatu wchodzą radni w liczbie piętnastu w powiatach liczących do 40.000 mieszkańców oraz po dwóch na każde kolejne rozpoczęte 20.000 mieszkańców, ale nie więcej niż dwudziestu dziewięciu radnych.
 5. Rada Powiatu Rybnickiego liczy 19 radnych.

V kadencja 2014 - 2018

 1. Jan Tokarz - Przewodniczący Rady Powiatu
 2. Izabella Krasowska-Salamon - Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu
 3. Wincenty Klyta - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

Pozostali radni:

 1. Eugeniusz Adamiec
 2. Jerzy Brząkalik
 3. Michał Cichoń
 4. Jacek Czogalla
 5. Halina Karwot
 6. Mariusz Kaszek
 7. Danuta Kaszyca
 8. Franciszek Mazur
 9. Damian Mrowiec
 10. Łukasz Norek
 11. Andrzej Paulus
 12. Arnold Powalla
 13. Marek Profaska
 14. Cezary Rajca
 15. Grzegorz Wojaczek
 16. Irena Woźnica