Jan Tokarz - Przewodniczący Rady Powiatu
Izabella Krasowska - Salamon - Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu
 - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

Pozostali radni:

1. Adamiec Eugeniusz
2. Brząkalik Jerzy
3. Cichoń Michał
4. Czogalla Jacek
5. Karwot Halina
6. Kaszek Mariusz
7. Kaszyca Danuta
8. Klyta Wincenty
9. Mazur Franciszek
10. Mrowiec Damian
11. Paulus Andrzej
12. Powalla Arnold
13. Profaska Marek
14. Rajca Cezary
15. Wojaczek Grzegorz
16. Woźnica Irena