Starostwo Powiatowe w Rybniku

Komunikaty, ogłoszenia, obwieszczenia

Statystyka zdawalności Ośrodków Szkolenia Kierowców.

Analiza statystyczna zdawalności osób szkolonych za okres
od 01.04.2017 r. do 30.06.2017 r. w ośrodkach szkolenia kierowców
wpisanych przez Starostę Rybnickiego do rejestru przedsiębiorców
prowadzących działalność regulowaną oraz wykaz
Ośrodków Szkolenia Kierowców z terenu Powiatu Rybnickiego
(dane na dzień 20.07.2017 r.)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.44.2016)

 

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla inwestora: CLASSEN-POL S.A., ul. Wyzwolenia, 44-292 Zwonowice, na:

szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych oraz wód opadowych pochodzących z terenu zakładu CLASSEN-POL S.A, do wód płynących w kanale (rowie o szerokości dna 2,0 m) zwanym Potokiem od Zwonowic, za pomocą istniejących urządzeń wodnych tj. wylotów W1 oraz W2,

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.34.2017)

 

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy
z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1121) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na:
przebudowę urządzenia wodnego tj. potoku Jordanek (administrowanego przez Gminno-Miejską Spółkę Wodną Czerwionka-Leszczyny, należącą do Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Czerwionce-Leszczynach), przez zarurowanie jego odcinka

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.27.2017)

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla inwestora: Zarząd Dróg i Służby Komunalne z siedzibą ul. Polna 6, 44-238 Czerwionka-Leszczyny, reprezentowanego przez pełnomocnika, na:

1. Szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych z części jezdni ul. Kałuży

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.26.2017)

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla inwestora: Zarząd Dróg i Służby Komunalne z siedzibą ul. Polna 6, 44- 238 Czerwionka-Leszczyny, reprezentowanego przez pełnomocnika, na:

1. Szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych z części jezdni ul. Strzelczyka

Czytaj więcej...

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi