Starostwo Powiatowe w Rybniku

Komunikaty, ogłoszenia, obwieszczenia

Zarzad Powiatu w Rybniku ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora

ZARZĄD POWIATU W RYBNIKU
OGŁASZA KONKURS
NA STANOWISKO DYREKTORA:

  • Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Czerwionce -Leszczynach
  • Zespołu Szkół w Czerwionce - Leszczynach

z siedzibą: 44-230 Czerwionka – Leszczyny, ul. 3 Maja 42

Treść w załączeniu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.43.2016)

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla firmy „Krokus” Sp. z o. o. z siedzibą w miejscowości Swadzim przy ul. Św. Mikołaja, poczta Tarnowo Podgórne 62-080, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Tomasza Holona z firmy STUDIO-PROJEKT, ul. Sikorskiego 29,43-400 Cieszyn, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 13.01.2017 r., na:

szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.51.2016)

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy
z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na:

szczególne korzystanie z wód tj.

1. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z dachów dwóch budynków mieszkalnych

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.19.2017)

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy
z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Miasta Rybnik z siedzibą przy ul. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Dariusza Stelmach z firmy DMK Inżynieria Sp. z o.o., upoważnionego pełnomocnictwem Nr Or.077.360.2016 z dnia 09.06.2016 r., przez Prezydenta Miasta Rybnik, w ramach inwestycji: „Wykonanie projektu zamiennego przebudowy ul. Podmiejskiej” (Etap I, od km 0+693 do km 1+354 drogi),

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.15.2017)

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) informuję, że na wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. (PGWiR S.A.) z siedzibą przy ul. Chlebowej 22, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych z systemu odsalania PGWiR S.A.

Czytaj więcej...

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI POJAZDU

Na podstawie art. 105 §1 pkt. 1 w związku z art. 105a §2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji  (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. , poz. 599 z późn. zm. )  Starosta Rybnicki podaje do publicznej wiadomości , że w dniu 23 marca 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rybniku przy ul. 3 Maja 31 sala 202 odbędzie się pierwsza publiczna licytacja samochodu osobowego usuniętego z terenu Powiatu Rybnickiego w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym ( tekst jednolity Dz. U z 2017 r. , poz. 128 ) stanowiącego własność Powiatu Rybnickiego

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi