Starostwo Powiatowe w Rybniku

Komunikaty, ogłoszenia, obwieszczenia

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.34.2016)

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Kompanii Węglowej S.A. Oddział Zakład Zagospodarowania Mienia z siedzibą ul. Bałuckiego 4, 43-100 Tychy, na:

1. Szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie wód opadowych, roztopowych i drenażowych

Czytaj więcej...

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Rybnickiego przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Rybnickiego przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego w załączniku.

Konkurs na stanowisko Dyrektora Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce-Leszczynach

ZARZĄD POWIATU W RYBNIKU
OGŁASZA KONKURS
NA STANOWISKO DYREKTORA
Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce-Leszczynach
z siedzibą: 44-230 Czerwionka – Leszczyny, ul. 3 Maja 42

Treść w załączeniu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.52.2016)

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy
z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Miasta Jastrzębie Zdrój z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie Zdrój, reprezentowanego przez Prezydenta Miasta, w ramach inwestycji obejmującej przebudowę i budowę drogi gminnej ul. Rekreacyjnej w Jastrzębiu Zdroju,

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego przez Starostę Mikołowskiego (MNO.6341.1.29.2016.AC/MNO.6341.2.21.2016.AC2016)

Zawiadomienie-Obwieszczenie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego przez Starostę Mikołowskiego Nr MNO.6341.1.29.2016.AC/MNO.6341.2.21.2016.AC2016 z dnia 15.12.2016 r.  na szczególne korzystanie z wód i wykonanie urządzeń wodnych, w związku z realizacją inwestycji „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 925 na odcinku pomiędzy granicami miasta na prawach Powiatu: Ruda Ślaska (A-1) - Rybnik”.

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi