Starostwo Powiatowe w Rybniku

Komunikaty, ogłoszenia, obwieszczenia

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.50.2017)

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy
z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. Poz. 1121 z późn. zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla firmy P.H. INTER-HANDEL Iwona Kozioł, z siedzibą przy ul. Wolności 3, 44-230 Bełk, w ramach inwestycji „Budowa odwodnienia budynku handlowo-biurowego”, na:

1. szczególne korzystanie z wód tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, ujętych
w zamknięty system kanalizacji deszczowej, pochodzących z powierzchni dachowych budynku biurowo-handlowego

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.20.2017)

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity z 2017r. poz. 1121 z późn. zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Miasta Rybnika reprezentowanego przez Prezydenta Miasta, ul. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, na wykonanie urządzenia wodnego w postaci stałego przelewu rurowego służącego do przekierowania namułów dennych spływających korytem rzeki Ruda sprzed kraty zbiornika Paruszowiec do kanału ulgi

Czytaj więcej...

Ogłoszenie Starosty Powiatu Rybnickiego z dnia 21 września 2017 r.

Starosta Rybnicki informuje o możliwości i terminie zgłaszania przez organizacje pozarządowe, fundacje oraz jednostki samorządu terytorialnego, działające na terenie Powiatu Rybnickiego, kandydatów na członka Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, w celu uzupełnienia jej składu. Szczegóły w załączniku.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.54.2017)

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. Z 2017r. Poz. 1121 z późn. zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Województwa Ślaskiego reprezentowanego przez Zarząd Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46 40-037 Katowice, reprezentowanego przez pełnomocnika, na:

1. szczególne korzystanie z wód tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowej, zbierającej wody opadowe z odcinka Nr 1 drogi wojewódzkiej DW Nr 924, tj. ulicy Gliwickiej w Czuchowie (Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny),

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.53.2017)

 

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. Z 2017r. Poz. 1121 z późn. zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Województwa Ślaskiego reprezentowanego przez Zarząd Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46 40-037 Katowice, reprezentowanego przez pełnomocnika, na:

1. szczególne korzystanie z wód tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowej, zbierającej wody opadowe z odcinka drogi wojewódzkiej DW Nr 924, tj. ulicy Gliwickiej w Szczejkowicach (Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny),

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.49.2017)

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy
z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 z późn. zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, dla Przedsiębiorstwa Transportu Samochodowego „WĘGLO-TRANS” Paweł Juszczak z siedzibą ul. Furgoła 163, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, na przebudowę urządzenia wodnego tj. rowu R2,

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.47.2017)

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy
z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 z późn. zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

przebudowę urządzenia wodnego tj. potoku Jordanek (administrowanego przez Gminno-Miejską Spółkę Wodną Czerwionka-Leszczyny, należącą do Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Czerwionce-Leszczynach), przez zarurowanie jego odcinka

Czytaj więcej...

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi