Starostwo Powiatowe w Rybniku

Komunikaty, ogłoszenia, obwieszczenia

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.66.2017)

 

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy
z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 z późn. zm.) informuję, że na wniosek pełnomocnika Pana Piotra Mikos z firmy EKONORM Pro Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą przy ul. Gallusa 12, 40-594 Katowice, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla JSW KOKS S.A. z siedzibą przy ul. Pawliczka 1, 41-800 Zabrze, na:

odprowadzanie ścieków przemysłowych

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.67.2017)

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy
z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 z późn. zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Miasta Rybnik, z siedzibą przy ul. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Janusza Franiczek, upoważnionego pełnomocnictwem Nr Or.077.662.2017 z dnia 09.11.2017 r., przez Prezydenta Miasta Rybnik, w ramach inwestycji: „Przebudowa ulicy Mruli”,

Czytaj więcej...

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi