Starostwo Powiatowe w Rybniku

Komunikaty, ogłoszenia, obwieszczenia

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.12.2017)

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie i retencjonowanie, pobór i odprowadzanie wód z istniejącego „stawu Lipnik”, położonego na działce Nr 290 (dawny Nr 8.314) obręb Szczejkowice (Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny), stanowiącej własność Skarbu Państwa w Zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Rybnik,

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.23.2017)

 

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na piętrzenie, pobór i odprowadzanie wód z istniejącego stawu, położonego na działce 740/185 (obręb 3 Dzimierz) w Gminie Lyski,

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.29.2017)

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1121) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Szczególne korzystanie z wód tj.: odprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych

Czytaj więcej...

Statystyka zdawalności Ośrodków Szkolenia Kierowców.

Analiza statystyczna zdawalności osób szkolonych za okres
od 01.04.2017 r. do 30.06.2017 r. w ośrodkach szkolenia kierowców
wpisanych przez Starostę Rybnickiego do rejestru przedsiębiorców
prowadzących działalność regulowaną oraz wykaz
Ośrodków Szkolenia Kierowców z terenu Powiatu Rybnickiego
(dane na dzień 20.07.2017 r.)

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi