Starostwo Powiatowe w Rybniku

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.67.2017)

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy
z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 z późn. zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Miasta Rybnik, z siedzibą przy ul. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Janusza Franiczek, upoważnionego pełnomocnictwem Nr Or.077.662.2017 z dnia 09.11.2017 r., przez Prezydenta Miasta Rybnik, w ramach inwestycji: „Przebudowa ulicy Mruli”,

w szczególności na:

 

1. Szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych ze zlewni ul. Mruli (droga gminna klasy D- dojazdowa) wraz z terenami przyległymi, z powierzchni całkowitej F=1,89 ha (powierzchnia drogi z kostki brukowej F= 0,2 ha, powierzchnia zabudowy luźnej F2= 1,69 ha), w ilości całkowitej: Qhmax= 272,16 m3/h, Qśr/d = 36,63 m3/d, Qmax/r= 13 369,86 m3/rok, przyjmując natężenie deszczu miarodajnego 127,0 l/(s·ha), przy czasie trwania 10 min, do ziemi za pomocą wylotu W1, usytuowanego w skarpie rowu bez nazwy,

2. Wykonanie urządzeń wodnych:

2.1. wylotu W1 z rur PVC-U o średnicy Ø 400 mm, zakończonego betonowym elementem prefabrykowanym na warstwie betonu i ławie z pospółki, w skarpie rowu bez nazwy, na działce Nr 1064/10 w Rybniku obręb Niewiadom, stanowiącej własność osoby fizycznej,

2.2. umocnienia skarp i dna rowu-odbiornika, na odcinku 6,8 m (5,5 m powyżej wylotu W1 i 1,3 m poniżej wylotu W1 do istniejącej ścianki czołowej zarurowanego odcinka rowu), za pomocą betonowych płyt ażurowych na podsypce cementowo-piaskowej, na działce Nr 1064/10 w Rybniku obręb Niewiadom, stanowiącej własność osoby fizycznej,

Współrzędne geograficzne wylotu W1: N 50° 05’ 06.18” E 18° 26’ 39.87”

W związku z powyższym informuje się o możliwości składania uwag i wniosków w wyżej wymienionej sprawie, do czasu wydania pozwolenia wodnoprawnego, w Starostwie Powiatowym w Rybniku, w pokoju numer 221.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieData utworzeniaOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (pwp.OŚ.6341.67.2017.pdf)pwp.OŚ.6341.67.2017.pdf Małgorzata Zimnol62 kB1432017-12-12 13:402017-12-12 13:40

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi