Starostwo Powiatowe w Rybniku

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.59.2017)

 

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy
z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 z późn. zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Miasta Rybnik z siedzibą przy ul. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Sebastiana Adamskiego z firmy DMK Inżynieria Sp. z o.o., upoważnionego pełnomocnictwem Nr Or.077.360.2016 z dnia 09.06.2016 r., przez Prezydenta Miasta Rybnik, w ramach inwestycji: „Wykonanie projektu zamiennego przebudowy ul. Podmiejskiej” (Etap II, od km 1+354,00 do km 1+700 drogi, Etap III od km 1+700 do km 2+800,21),

w szczególności na:

Wykonanie urządzeń wodnych:

1. Likwidację istniejących urządzeń wodnych:
likwidację istniejących przydrożnych rowów ziemnych (trawiastych), biegnących wzdłuż ul. Podmiejskiej po prawej stronie drogi, o łącznej długości 436,0 m, zlokalizowanych na działkach: Nr 508/60 (obręb Chwałęcice), Nr 1708/474 (obręb Golejów), 1663/531 (obręb Golejów), 1706/531 (obręb Golejów), 1650/530 (obręb Golejów), 1434/4 (obręb Golejów), 1603/4 (obręb Golejów), 1605/4 (obręb Golejów), stanowiących własność Miasta Rybnik,

L.p.
Oznaczenie punktu
Współrzędne

 

X
Y
ºN
ºE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
LIKWIDOWANE ROWY
1.
R 1
6537323,8886
5555161,9455
50007’53’’
18031’19’’
2.
R 2
6537398,4684
5555229,0485
50007’55’’
18031’23’’
3.
R 3
6537411,4439
5555229,1338
50007’55’’
18031’24’’
4.
R 4
6537600,7423
5555356,2257
50007’59’’
18031’33’’
5.
R 5
6538540,1535
5555504,3716
50008’04’’
18032’21’’
6.
R 6
6538540,2400
5555503,3800
50008’04’’
18032’21’’
7.
R 7
6538599,7657
5555518,3062
50008’04’’
18032’24’’
8.
R 8
6538607,1516
5555522,8217
50008’04’’
18032’24’’

2. Wykonanie projektowanych urządzeń wodnych:
1) Wykonanie wylotu „RK-6” kolektora PVC o średnicy DN 500 mm do istniejącej komory „RK-6” zarurowanego potoku „Kopciok”, położonego na działce Nr 1396/2 w Rybniku (obręb Golejów), stanowiącej własność Miasta Rybnik
Współrzędne geograficzne wylotu „RK-6”: N 50º08’04” E 18º31’42’’
X: 5555494,7627 Y: 6537773,0055
2) Wykonanie wylotu „RK-5” kolektora PVC o średnicy DN 300 mm do istniejącej komory „RK-5” zarurowanego potoku „Kopciok”, położonego na działce Nr 1842/501 w Rybniku (obręb Golejów), stanowiącej własność Miasta Rybnik
Współrzędne geograficzne wylotu „RK-5”: N 50º08’01” E 18º31’35’’
X: 5555400,9626 Y: 6537630,7571
3) Wykonanie wylotu „RK-1” kolektora PVC o średnicy DN 300 mm do istniejącej komory „RK-1” zarurowanego potoku „Kopciok”, położonego na działce Nr 586/60 w Rybniku (obręb Chwałęcice) ), stanowiącej własność Miasta Rybnik
Współrzędne geograficzne wylotu „RK-1”: N 50º07’54” E 18º31’19’’
X: 5555193,1020 Y: 6537324,5035
Szczególne korzystanie z wód:
odprowadzenie podczyszczonych w separatorach lamelowych zintegrowanych z osadnikami, wód opadowych i roztopowych pochodzących z przebudowanego odcinka ul. Podmiejskiej (droga zbiorcza klasy Z) – Etap II, od km 1+354,00 do km 1+700 drogi, Etap III od km 1+700 do km 2+800,21, o długości 1,446 km, z powierzchni całkowitej F= 2,33 ha (powierzchni zredukowanej Fzr = 2,09 ha), przyjmując natężenie deszczu miarodajnego 150 dm3/s*ha, dla prawdopodobieństwa p=50%, c=2 i czasu trwania deszczu 10 min, w ilości:
wylotem RK-6: Qmax h= 227,0 m3/h, Qśr dob=29,0 m3/d, Qmax rok= 10 447,0 m3/rok, do istniejącej komory „RK-6” zarurowanego potoku „Kopciok” w Rybniku,
wylotem RK-5: Qmax h= 20,0 m3/h, Qśr dob=2,5 m3/d, Qmax rok= 889,0 m3/rok, do istniejącej komory „RK-5” zarurowanego potoku „Kopciok” w Rybniku,
wylotem RK-1: Qmax h= 87,0 m3/h, Qśr dob=11,0 m3/d, Qmax rok= 3977,0 m3/rok, do istniejącej komory „RK-1” zarurowanego potoku „Kopciok” w Rybniku,

W związku z powyższym informuje się o możliwości składania uwag
i wniosków w ww. sprawie, do czasu wydania pozwolenia wodnoprawnego,
w Starostwie Powiatowym w Rybniku, w pok. nr 221.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieData utworzeniaOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (pwp.OŚ.6341.59.2017.pdf)pwp.OŚ.6341.59.2017.pdf Małgorzata Zimnol126 kB982017-11-09 09:352017-11-09 09:35

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi