Starostwo Powiatowe w Rybniku

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.30.2017)

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy
z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Miasta Rybnik, z siedzibą przy ul. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Janusza Franiczek, upoważnionego pełnomocnictwem Nr Or.077.255.2017 z dnia 11.05.2017 r., przez Prezydenta Miasta Rybnik, w ramach inwestycji: „Budowa łącznika ulic Pocztowa-Hallera w Rybniku”, w szczególności na:

 

1. Szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych ze zlewni łącznika ul. Pocztowej i ul. Hallera w Rybniku,

z powierzchni całkowitej F=3,5 ha (powierzchnia drogi asfaltowej F1= 0,2622 ha, powierzchnia kostki brukowej F2= 0,2540 ha, powierzchnia betonowa F3= 0,1387 ha, powierzchnia terenów zielonych F4= 0,1403 ha, powierzchnia zabudowy zwartej F5= 2,7016 ha), w ilości całkowitej: Qhmax= 504,0 m3/h, Qśr/d = 67,83 m3/d, Qmax/r = 24 759 m3/rok, przyjmując natężenie deszczu miarodajnego 127,0 l/(s·ha), przy czasie trwania 10 min, za pomocą wylotu brzegowego W1 do rzeki Nacyna w km 2+510.

2. Wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu brzegowego W1 z rur PVC-U o średnicy Ø 630 mm, zakończonego betonowym elementem prefabrykowanym na podsypce cementowo-piaskowej, skierowanego pod kątem 45º do osi rzeki, zlokalizowanego na działce Nr 3889/1 w Rybniku, stanowiącej własność Miasta Rybnik, wraz z wykonaniem umocnienia skarp i dna rzeki Nacyna (obejmującego działki Nr 142/13 i Nr 99/16 w Rybniku, stanowiące własność osób fizycznych), przez zastosowanie koszy siatkowo-kamiennych na długości 5,0 m powyżej i 5,0 m poniżej osi wylotu.

Współrzędne geograficzne lokalizacji projektowanego wylotu brzegowego W1 w miejscu włączenia do rzeki Nacyna:
N: 50° 05' 42.56'', E: 18° 32' 21.81''

 

W związku z powyższym informuje się o możliwości składania uwag i wniosków w wyżej wymienionej sprawie, do czasu wydania pozwolenia wodnoprawnego, w Starostwie Powiatowym w Rybniku, w pokoju numer 221.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieData utworzeniaOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (pwp.OŚ.6341.30.2017.pdf)pwp.OŚ.6341.30.2017.pdf Małgorzata Zimnol65 kB992017-09-07 14:532017-09-07 14:53

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi