Starostwo Powiatowe w Rybniku

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.23.2017)

 

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na piętrzenie, pobór i odprowadzanie wód z istniejącego stawu, położonego na działce 740/185 (obręb 3 Dzimierz) w Gminie Lyski,

stanowiących własność wnioskodawców, o następujących parametrach:

kategoria stawu: rekreacyjny
powierzchnia zalewu: 0,1026 ha,
średnia głębokość: 0,8 m,
objętość zalewu: 820,8 m3,
max rzędna lustra wody: 232,30 m n.p.m.

Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego obejmuje w szczególności:

1. piętrzenie wody w rowie „bez nazwy” w km 0+754, do maksymalnej wysokości 232,30 m n.p.m, za pomocą betonowej zastawki piętrzącej z drewnianymi szandorami, zlokalizowanej w poprzek rowu, na działce nr 339, stanowiącej własność Skarbu Państwa o następujących parametrach:
wysokość zastawki H= 0,5 m
szerokość zastawki w dnie B=0,8 m
wysokość piętrzenia h = 0,50 m
rzędna dna zastawki : 231,80 m n.p.m

piętrzenie wody w stawie do max wysokości 232,30 m n.p.m, za pomocą mnicha pietrząco-spustowego, o następujących parametrach:

średnica leżaka z kielichowych rur PCV Ø = 200 mm
długość leżaka L= 7,0 m
rzędna dna wlotu leżaka 259,077 m n.p.m

2. pobór i odprowadzanie wody:

pobór wody z rowu „bez nazwy”, za pomocą rurociągu o średnicy Ø 200 mm, długości 10,0 m i rzędnej dna przy zastawce 231,80 m n.p.m., w ilości całkowitej Qmax.h= 3,0 m3/h,
Qśr.d = 11,00 m3/d,
Qmax.r = 2026,0 m3/rok

W tym:
- w okresie wiosennym, do napełniania stawu w ilości V= 914,0 m3 w czasie T = 14 dobowym przy przepływie jednostkowym q= 0, 76 l/s,
- w okresie marzec-listopad do uzupełniania strat na parowanie i podtrzymanie lustra wody, w ilości Q= 1112,96 m3, przy przepływie dyspozycyjnym q= 0,38 - 0,76 l/s.

odprowadzanie wody ze stawu, za pomocą leżaka PVC mnicha pietrząco-spustowego o średnicy Ø 200 mm i długości 7,0 m, w okresie jesiennym, w czasie minimum T= 8,3 doby, w ilości całkowitej:
Qmax.h= 4,68 m3/h,
Qśr.d = 112,32 m3/d,
Qmax.r = 913,14 m3/rok

 

Współrzędne geograficzne urządzeń wodnych:

L.p.
Nazwa
Współrzędne N
Współrzędne E
1
staw
50° 06’ 23.89”
50° 06’ 23.83”
50° 06’ 23.09”
50° 06’ 23.05”
18° 21’ 23.21”
18° 21’ 24.80”
18° 21’ 24.84”
18° 21’ 22.78”
2
Mnich spustowy
50° 06’ 23.11”
18° 21’ 24.73”
3
Wylot do rowu
50° 06’ 22.89”
18° 21’ 24.78”
4
Zastawka piętrząca na rowie
50° 06’ 22.93”
18° 21’ 22.47”

 

W związku z powyższym informuje się o możliwości składania uwag
i wniosków w w/w sprawie, do czasu wydania pozwolenia wodnoprawnego,
w Starostwie Powiatowym w Rybniku, w pok. nr 221.

 

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieData utworzeniaOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (pwp.OŚ.6341.23.2017.pdf)pwp.OŚ.6341.23.2017.pdf Małgorzata Zimnol94 kB532017-07-28 13:182017-07-28 13:18

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi