Starostwo Powiatowe w Rybniku

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.26.2017)

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla inwestora: Zarząd Dróg i Służby Komunalne z siedzibą ul. Polna 6, 44- 238 Czerwionka-Leszczyny, reprezentowanego przez pełnomocnika, na:

1. Szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych z części jezdni ul. Strzelczyka

oraz przyległych dróg żwirowych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny w dzielnicy Dębieńsko, z powierzchni całkowitej F=0,32 ha (powierzchnia drogi asfaltowej F1= 0,22 ha, powierzchnia drogi żwirowej F2= 0,1 ha), w ilości całkowitej: Qhmax= 74,27 m3/h, Qśr/d = 14,2 m3/d, Qmax/r = 3520 m3/rok, przyjmując natężenie deszczu miarodajnego I=92,5 l/(s·ha), przy czasie trwania 15 min, za pomocą wylotu brzegowego do potoku Jordanek, administrowanego przez Gminno-Miejską Spółkę Wodną Czerwionka-Leszczyny, należącą do Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Czerwionce-Leszczynach.

2. Wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu brzegowego z rur PP o średnicy Ø 300 mm, zakończonego konstrukcją żelbetową wg KPED 02.16, skierowanego pod kątem 60º do osi potoku Jordanek, zlokalizowanego na terenie działek o Nr 912 (obręb Dębieńsko), stanowiącej własność Skarbu Państwa, Nr 922 (obręb Dębieńsko), stanowiącej własność Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny), Nr 756/183 (obręb Dębieńsko), stanowiącej własność osób fizycznych, wraz wykonaniem umocnienia skarp i dna potoku Jordanek z zastosowaniem żelbetowych i betonowych elementów prefabrykowanych na długości 3,0 m powyżej i 3,4 m poniżej osi wylotu.

Współrzędne geograficzne lokalizacji projektowanego wylotu brzegowego w miejscu włączenia do potoku Jordanek:
N: 50° 09' 52.16'', E: 18° 43' 45.89'

Współrzędne geograficzne lokalizacji początku i końca zabezpieczenia potoku Jordanek przed i za wylotem:
N: 50° 09' 52.09'', E: 18° 43' 45.75''
N: 50° 12' 52.04'', E: 18° 36' 45.89'

W związku z powyższym informuje się o możliwości składania uwag i wniosków w wyżej wymienionej sprawie, do czasu wydania pozwolenia wodnoprawnego, w Starostwie Powiatowym w Rybniku, w pokoju numer 221.

 

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieData utworzeniaOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (pwp.OŚ.6341.26.2017.pdf)pwp.OŚ.6341.26.2017.pdf Małgorzata Zimnol68 kB392017-07-17 11:272017-07-17 11:27

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi