Starostwo Powiatowe w Rybniku

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.40.2017)

 

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1121) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Zarządu Dróg Powiatowych, ul. Jankowicka 49, 44 – 200 Rybnik, na przebudowę przepustu na cieku "Od Gaszowic", w ciągu drogi powiatowej 5608S tj. ul. Rybnickiej w Suminie (Gmina Lyski), położonego na działce Nr 408/53 (obręb Sumina), przez wymianę istniejącego rurociągu o średnicy Ø  800 mm, na rurociąg o średnicy wewnętrznej Ø 1200 mm, wraz z umocnieniem odcinka cieku powyżej i poniżej przebudowanego przepustu.

 

 

Współrzędne geograficzne początku zarurowania:
N 50º 7' 0.37”; E 18º 24' 55.02”

Współrzędne geograficzne końca zarurowania:
N 50º 7' 0.23”; E 18º 24' 54.32"

Przebudowa przepustu będzie polegać na:
1. demontażu istniejącego rurociągu o średnicy Ø  800 mm,
2. pogłębieniu rzędnej posadowienia wlotu z 218,71 m npm do 218,38 m npm,
3. pogłębieniu rzędnej posadowienia wylotu z 218,39 m npm do 218,24 m npm,
4. posadowieniu w śladzie cieku, rurociągu o średnicy wewnętrznej Ø 1200 mm, w postaci rury żelbetowej podwójnie zbrojonej, ułożonej ze spadkiem 1%, o długości 14,1 m, w obsypce piaskowo-żwirowej,
5. obustronnym zakończeniu przepustu typową betonową ścianką czołową o grubości 40 cm,
6. obustronnym umocnieniu skarp i dna cieku "Od Gaszowic" za pomocą ażurowych płyt betonowych na długości 4,6 m powyżej wlotu i 5,0 m poniżej wylotu z przepustu.

 

W związku z powyższym informuje się o możliwości składania uwag i wniosków w wyżej wymienionej sprawie, do czasu wydania pozwolenia wodnoprawnego, w Starostwie Powiatowym w Rybniku, w pokoju numer 221.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieData utworzeniaOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (pwp.OŚ.6341.40.2017.pdf)pwp.OŚ.6341.40.2017.pdf Małgorzata Zimnol58 kB292017-07-17 11:232017-07-17 11:23

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi