Starostwo Powiatowe w Rybniku

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.39.2017)

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla inwestora: Polska Grupa Górnicza Sp. z o. o. Oddział KWK ROW Ruch „Jankowice” z siedzibą ul. Jastrzębska 10, 44-253 Rybnik, reprezentowanego przez pełnomocnika, w ramach inwestycji pn. „Budowa obiektów rekreacyjno-sportowych na terenach zdegradowanych przemysłowo i terenach byłego szybu VI KWK Jankowice – II etap”, na:

Szczególne korzystanie z wód, tj.:

1. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych

z formowanego odpadami wydobywczymi (skałą płoną) terenu zdegradowanego szkodami górniczymi oraz terenu poprzemysłowego po szybach V, Va i VI w Jankowicach (Gmina Świerklany), z przeznaczeniem pod budowę obiektów sportowych, w szczególności:

-odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z północnej części formowanego terenu do zbiornika bioretencyjnego położonego na rowie B, prowadzącego wody do potoku Radziejowskiego uchodzącego następnie do potoku Chwałowickiego, z powierzchni całkowitej F=16,78 ha, w ilości całkowitej: Qhmax = 227,52 m3/d, Qdśr= 33,84 m3/dobę, Qmax/r = 12 350,00 m3/rok;

-odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z południowej części formowanego terenu do rowu K, należącego do zlewni potoku Kucharzówka, z powierzchni całkowitej F=10,61 ha, w ilości całkowitej: Qhmax= 155,16 m3/d,, Qdśr= 21,39 m3/dobę, Qmax/r= 7809,00 m3/rok;

Wykonanie urządzeń wodnych:

1. zastawki piętrzącej zamykanej balami drewnianymi na wylocie ze zbiornika bioretencyjnego, o parametrach: B= 1,2 m; H= 1,50 m, o maksymalnej rzędnej piętrzenia 254,50 m npm, zlokalizowanej na działce Nr 1092 w Świerklanach (obręb Jankowice), stanowiącej własność Skarbu Państwa Lasów Państwowych Nadleśnictwa Rybnik,
Współrzędne geograficzne zastawki E: 18°32' 37,86.53'' N: 50° 02' 16,43''

2. przepustu zintegrowanego z zastawką, o średnicy Ø 800 mm z rur PE, o długości 7,5 m ze spadkiem 13,3‰, zakończonego na wylocie przyczółkiem żelbetowym prostym 10,0 x 3,5 x 0,3 m, zlokalizowanego na działce Nr 1092 w Świerklanach (obręb Jankowice), stanowiącej własność Skarbu Państwa Lasów Państwowych Nadleśnictwa Rybnik,

Współrzędne geograficzne wlotu do przepustu E: 18°32' 37,86'' N: 50° 02' 16,43''
wylotu z przepustu E: 18°32' 37,54'' N: 50° 02' 16,68''

3. trzech wylotów kanalizacji deszczowej o średnicy Ø 300 mm PVC-U do zbiornika bioretencyjnego, należącego do zlewni potoku Radziejowskiego, zlokalizowanych na działce Nr 1092 w Świerklanach (obręb Jankowice), stanowiącej własność Skarbu Państwa Lasów Państwowych Nadleśnictwa Rybnik,
Współrzędne geograficzne wylotu W1 E: 18°32' 40,28'' N: 50° 02' 13,69''
Współrzędne geograficzne wylotu W2 E: 18°32' 42,66'' N: 50° 02' 11,75''
Współrzędne geograficzne wylotu W3 E: 18°32' 45,49'' N: 50° 02' 12,03''

4. wylotu kanalizacji deszczowej o średnicy Ø 300 mm PVC do rowu K, należącego do zlewni potoku Kucharzówka, zlokalizowanego na działce Nr 2/7 w Marklowicach (obręb Marklowice Górne, Powiat Wodzisławski), stanowiącej własność Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o. o.
Współrzędne geograficzne wylotu W4 E: 18°32' 33,38'' N: 50° 01' 49,18''

 

W związku z powyższym informuje się o możliwości składania uwag i wniosków w wyżej wymienionej sprawie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, w Starostwie Powiatowym w Rybniku, w pokoju numer 221.

 

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieData utworzeniaOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (pwp.OŚ.6341.39.2017.pdf)pwp.OŚ.6341.39.2017.pdf Małgorzata Zimnol107 kB322017-07-17 11:202017-07-17 11:20

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi