Starostwo Powiatowe w Rybniku

Geodezja

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Informujemy o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek, gdy właściciele, użytkownicy wieczyści oraz osoby władajace tymi działkami nie sa znane lub nie jest znane ich miejsce zamieszkania.

ZAWIADOMIENIE O WYKONYWANYCH PRACACH GEODEZYJNYCH

W związku z realizacją projektu pn. ''Zintegrowany System informacji Przestrzennej w Powiecie Rybnickim" informuję Mieszkańców o terenowych pracach geodezyjnych (pomiarach) związanych z tworzeniem cyfrowej mapy zasadniczej. Prace będą polegały na pomiarach budynków wraz z wykonaniem odpowiedniej dokumentacji. Przedmiotowe prace będą wykonywane w okresie od miesiąca stycznia do czerwca 2015 roku.

Czytaj więcej...

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi