Starostwo Powiatowe w Rybniku

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.20.2017)

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity z 2017r. poz. 1121 z późn. zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Miasta Rybnika reprezentowanego przez Prezydenta Miasta, ul. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, na wykonanie urządzenia wodnego w postaci stałego przelewu rurowego służącego do przekierowania namułów dennych spływających korytem rzeki Ruda sprzed kraty zbiornika Paruszowiec do kanału ulgi

(odprowadzającego nadmiar wód z przelewu stałego na prawym brzegu rzeki Rudy do potoku Boguszowickiego), w Rybniku.
Wnioskodawca posiada pozwolenie wodnoprawne Nr OŚ.6341.11.2016 wydane przez Starostę Rybnickiego dnia 15.07.2016 r. na piętrzenie wody na istniejącym żelbetowym jazie na rzece Rudzie w km 32 + 500, w celu utrzymania zbiornika Paruszowiec w Rybniku.
Z piętrzeniem wody na jazie związane są inne urządzenia :
przelew do kanału ulgi, wykonany w prawym brzegu rzeki Ruda przed wlotem do zbiornika Paruszowiec w formie stalowej ścianki szczelnej typu „Larsen” oraz narzutu kamiennego, o długości 14,0 m i krawędzi piętrzenia 227,20 m npm, co odpowiada normalnemu poziomowi piętrzenia na istniejącym żelbetowym jazie na rzece Rudzie w km 32 + 500,
kładka z kratą do zatrzymywania zanieczyszczeń stałych spływających z wodami rzeki Rudy, wykonana na rzece Rudzie w km 32+905, pomiędzy wlotem do kanału ulgi a zastawką przed wlotem do zbiornika,
zastawka wykonana w korycie rzeki Rudy, przed zbiornikiem Paruszowiec, w celu wyeliminowania migracji ryb ze zbiornika w górę rzeki, o długości 12,3 m, składająca się z 6 przęseł zamykanych drewnianymi szandorami, o górnej krawędzi 227,35 m npm.

Ze względu na to, iż przed w/w kratą gromadzą się namuły denne, tworząc „twarde kożuchy”, które nie spływają istniejącym przelewem do kanału ulgi oraz tamują przepływ wód do zbiornika „Paruszowiec”, planuje się przebudowę istniejącego przelewu przez wykonanie stałego przelewu w postaci „1/2 rurociągu” Ø 800 mm PE o rzędnej dna wlotu 227,00 m npm, długości 8,0 m, ze spadkiem 5 ‰, ułożonego na warstwie betonu 0,2 m na narzucie kamiennym, umocnionego na wlocie przyczółkiem betonowym o wymiarach 1,8x1,5x0,3 m oraz umocnionego wzdłuż „1/2 rurociągu” Ø 800 mm PE obustronnym murem z kostki granitowej 15x15x15 cm, na zaprawie betonowej o wysokości 35 cm.

Współrzędne geograficzne urządzeń:

Współrzędne geograficzne kanału ulgi:
wlot z rzeki Rudy do kanału ulgi 18°34'41,05'' E; 50°06'01,81" N
wylot kanału ulgi do Potoku Boguszowickiego 18°34'43,03'' E; 50°06'04,95'' N

Współrzędne geograficzne kładki z kratą: 18°34'40,38'' E; 50°06'01,89'' N

Współrzędne geograficzne 1/2 rurociągu Ø 800 mm PE
wlot 18°34'40,59'' E; 50°06'01,93'' N
wylot 18°34'40,97'' E; 50°06'02,02'' N

W związku z powyższym informuje się o możliwości składania uwag i wniosków w ww. sprawie, do czasu wydania pozwolenia wodnoprawnego, w Starostwie Powiatowym w Rybniku, w pok. nr 221.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieData utworzeniaOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (pwp.OŚ.6341.20.2017.pdf)pwp.OŚ.6341.20.2017.pdf Małgorzata Zimnol87 kB882017-10-02 15:022017-10-02 15:02

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi