Starostwo Powiatowe w Rybniku

Obwieszczenia Rady Powiatu

Akty prawne

Zarządzenie nr 30/2012 Starosty Rybnickiego z dnia 7 sierpnia 2012 r. dotyczy zmiany Zarządzenia w sprawie: ustalenia dokumentacji przyjętych zasad polityki rachunkowości oraz instrukcji obiegu i kontroli dokumentów...

...finansowo- księgowych i gospodarki materiałowej dla Projektu "Wygrać przyszłość" prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Rybniku

Treść zarządzenia w załączniku.

Zarządzenie nr 29/2012 Starosty Rybnickiego z dnia 7 sierpnia 2012 r. dotyczy zmiany Zarządzenia w sprawie: ustalenia dokumentacji przyjętych zasad polityki rachunkowości oraz instrukcji obiegu i kontroli dokumentów...

...finansowo- księgowych i gospodarki materiałowej dla Projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie" prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Rybniku

Treść zarządzenia w załączniku.

Zarządzenie nr 28/2012 Starosty Rybnickiego z dnia 7 sierpnia 2012 r. dotyczy zmiany Zarządzenia w sprawie: ustalenia dokumentacji przyjętych zasad polityki rachunkowości dla projektu "Ograniczanie...

...niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim" prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Rybniku

Treść zarządzenia w załączniku.

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi