Starostwo Powiatowe w Rybniku

Start

Akty prawne

Zarządzenie nr 19/2011 Starosty Rybnickiego z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie: powowłania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Wybór inspektora...

...nadzoru inwestorskiego" w ramach Projektu "Ograniczanie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim"

Treść zarządzenia w załączniku.

Zarządzenie nr 18/2011 Starosty Rybnickiego z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie: ustalenia dokumentacji przyjętych zasad polityki rachunkowości oraz instrukcji obiegu i kontroli dokumentów...

...finansowo- księgowych i gospodarki materiałowej dla Projektu "Wygrac przyszłość" prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Rybniku

Treść zarządzenia w załączniku.

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi