Starostwo Powiatowe w Rybniku

Start

Akty prawne

Uchwała nr XIV/101/12 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie określenia szczególowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego ...

... i o wolontariacie oraz Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Tekst uchwały w załączniku.

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi